Matematyka w GeoGebrze

Poniżej zamieszczamy linki do apletów w GeoGebrze ilustrujących poszczególne zagadnienia matematyczne.

Prosto do matury 1

Poniżej zamieszczamy linki do apletów w Geogebrze ilustrujących poszczególne zagadnienia matematyczne.

 

Dział 2. Funkcje

1. Funkcja i jej dziedzina

  1. https://www.geogebra.org/m/AqM8vus6
  2. https://www.geogebra.org/m/PBGpgJwK
  3. https://www.geogebra.org/m/F6DFqVwz
  4. https://www.geogebra.org/m/AMbhSSXa
  5. https://www.geogebra.org/m/rvXtPaXv

2. Zbiór wartości funkcji

  1. https://www.geogebra.org/m/AqM8vus6
  2. https://www.geogebra.org/m/SEtu5NY6
  3. https://www.geogebra.org/m/a9cEHUrh

3. Układ współrzędnych

  1. https://www.geogebra.org/m/uxDWpktv
  2. https://www.geogebra.org/m/yu38SpEF
  3. https://www.geogebra.org/m/AAREhWx7
  4. https://www.geogebra.org/m/vFYnt5yP
  5. https://www.geogebra.org/m/K929NsQC

4. Wykres funkcji

  1. https://www.geogebra.org/m/PBGpgJwK
  2. https://www.geogebra.org/m/Gjt2t9Yv
  3. https://www.geogebra.org/m/X6d9xMjB
  4. https://www.geogebra.org/m/njvvyx33

5. Odczytywanie argumentów oraz wartości funkcji z wykresu

  1. https://www.geogebra.org/m/a9cEHUrh
  2. https://www.geogebra.org/m/XXTwNXaX
  3. https://www.geogebra.org/m/u4RFWHgD

6. Miejsce zerowe funkcji

  1. https://www.geogebra.org/m/u4RFWHgD
  2. https://www.geogebra.org/m/CSVXxBqp
  3. https://www.geogebra.org/m/ggeFMKTj

7. Znak i monotoniczność funkcji

  1. https://www.geogebra.org/m/ySRrMYFm
  2. https://www.geogebra.org/m/QyrWW25A
  3. https://www.geogebra.org/m/xBxxWPGG
  4. https://www.geogebra.org/m/v99257UQ
  5. https://www.geogebra.org/m/cKCHpX5b

8. Odczytywanie wartości funkcji na podstawie jej wykresu

  1. https://www.geogebra.org/m/MTDhAGnk
  2. https://www.geogebra.org/m/H5s5zTVc
  3. https://www.geogebra.org/m/Fj29c6KP

9. Proporcjonalność odwrotna

  1. https://www.geogebra.org/m/VQJgG4X7

10. Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi

  1. https://www.geogebra.org/m/xZz9WMHX
  2. https://www.geogebra.org/m/USUeKg4J
  3. https://www.geogebra.org/m/rNfqPnRV
  4. https://www.geogebra.org/m/XK5aWrfY#material/YGjjDzdc

11. Przekształcenie wykresu funkcji przez symetrie

                Brak materiałów w GeoGebrze

12. Wektory

  1. https://www.geogebra.org/m/XK5aWrfY#material/YnfaA75S
  2. https://www.geogebra.org/m/Ka2STLrs
  3. https://www.geogebra.org/m/ts55agP5

13. Wektory w układzie współrzędnych

  1. https://www.geogebra.org/m/nXgUmcA9

 

Dział 3. Figury na płaszczyźnie

1. Kąty, wielokąty, symetrie

  1. https://www.geogebra.org/classic/JevTNsQk
  2. https://www.geogebra.org/classic/KXndm5KM
  3. https://www.geogebra.org/classic/UvzQg9uE
  4. https://www.geogebra.org/classic/RQGyuWg5
  5. https://www.geogebra.org/classic/SwbuSxcJ
  6. https://www.geogebra.org/m/KuaJM2gF
  7. https://www.geogebra.org/m/yU8uFRqT

2. Okręgi i proste

  1. https://www.geogebra.org/m/DK2ejJGy
  2. https://www.geogebra.org/m/Uz67X96h
  3. https://www.geogebra.org/m/H2CjZwQE

3. Wielokąt wpisany w okrąg

  1. https://www.geogebra.org/m/ms23yFPB
  2. https://www.geogebra.org/m/WCtUV88z
  3. https://www.geogebra.org/m/PXhjenxm
  4. https://www.geogebra.org/m/hTxq3RCm
  5. https://www.geogebra.org/m/xRR2yqyF
  6. https://www.geogebra.org/m/RawzmWDd
  7. https://www.geogebra.org/m/suaV7je4
  8. https://www.geogebra.org/m/aapzHXpE

4. Wielokąt opisany na okręgu

  1. https://www.geogebra.org/m/BCmhaJ8u
  2. https://www.geogebra.org/m/REN6Nppn
  3. https://www.geogebra.org/m/sq32k367

5. Twierdzenie Talesa

  1. https://www.geogebra.org/m/U7m97hGM
  2. https://www.geogebra.org/m/G2U7TF5e
  3. https://www.geogebra.org/m/vtsmhvm7

6. Jednokładność

  1. https://www.geogebra.org/m/BMWEwNHV
  2. https://www.geogebra.org/m/gj2JYtVq
  3. https://www.geogebra.org/m/Q2S5apyZ

7. Podobieństwo

  1. https://www.geogebra.org/m/JWZwNay2
  2. https://www.geogebra.org/m/AJE9VBX9
  3. https://www.geogebra.org/m/PHwuEDH9
  4. https://www.geogebra.org/m/HURPpMDF

 

Dział 4. Trygonometria

1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

  1. https://www.geogebra.org/m/TCRVg29A
  2. https://www.geogebra.org/m/spsCjW74
  3. https://www.geogebra.org/m/aGYTMYSk

2. Związki między funkcjami trygonometrycznymi

  1. https://www.geogebra.org/m/CafeQycR
  2. https://www.geogebra.org/m/hzbSrkjs
  3. https://www.geogebra.org/m/gnveCPGU

3. Pola i obwody figur

                Wszystko co w dziale 3

4. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych

  1. https://www.geogebra.org/m/tKWuhQvY

5. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

  1. https://www.geogebra.org/m/eaNEJhpq
  2. https://www.geogebra.org/m/aGYTMYSk
  3. https://www.geogebra.org/m/rQhN2SDV

6. Własności funkcji trygonometrycznych

  1. https://www.geogebra.org/m/QvdEZqxD

7. Wzory redukcyjne

  1. https://www.geogebra.org/m/Ktkrqa8j
  2. https://www.geogebra.org/m/KhPshjkk
  3. https://www.geogebra.org/m/VG4Wn6dE
  4. https://www.geogebra.org/m/HNrWRQHY

8. Miara łukowa kąta

  1. https://www.geogebra.org/m/vv5nDgmK

9. Wykresy funkcji trygonometrycznych

  1. https://www.geogebra.org/m/YXtBC98S
  2. https://www.geogebra.org/m/T6zHDmyA

10. Wykresy funkcji y = c * f(x) i y = f(c * x)

               Brak materiałów w GeoGebrze

11. Twierdzenie sinusów

  1. https://www.geogebra.org/m/qcjTZxeG
  2. https://www.geogebra.org/m/sB9m6x3Z#material/z6VD3b7S
  3. https://www.geogebra.org/m/dsf9UZ3C

12. Twierdzenie cosinusów

  1. https://www.geogebra.org/m/z6VD3b7S
  2. https://www.geogebra.org/m/rPxHru3K

13. Związki miarowe w figurach płaskich

  1. https://www.geogebra.org/m/x94Qcjvk
  2. https://www.geogebra.org/m/sDBNk9E5

 

Dział 5. Funkcja liniowa

1. Od proporcjonalności prostej do funkcji liniowej

  1. https://www.geogebra.org/m/aQhV3ZZa
  2. https://www.geogebra.org/m/vQwlt4I8#material/bEg2WMyj
  3. https://www.geogebra.org/m/zPjPCBCW
  4. https://www.geogebra.org/m/Iu2hxOWw

2. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

  1. https://www.geogebra.org/m/EkZcNc4c
  2. https://www.geogebra.org/m/vchm8brj
  3. https://www.geogebra.org/m/a3awbtfc

3. Rysowanie wykresów funkcji przedziałami liniowych

  1. https://www.geogebra.org/m/awcCkuX8

4. Geometryczna interpretacja układów równań

  1. https://www.geogebra.org/m/AQ3ANZAh
  2. https://www.geogebra.org/m/cQQUhX9H

5. Położenie dwóch prostych na płaszczyźnie

  1. https://www.geogebra.org/m/ZFm9Jqn6