Przed nami nowy magiczny rok 2020 – rok przestępny

2020 jest liczbą autobiograficzną, tzn. jej pierwsza cyfra jest liczbą zer w jej zapisie dziesiętnym, druga jest liczbą jedynek, trzecia jest liczbą dwójek, czwarta jest liczbą trójek.

Suma wszystkich cyfr roku 2020 wynosi 4. 4 to magiczna liczba:

  • symbolizuje cztery żywioły: powietrze, ogień, wodę i ziemię,

  • kojarzy się z czterema stronami świata, czterema kierunkami wiatru, czterema porami roku, czterema rodzajami żywych stworzeń: ludzie, zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, stworzenia powietrzne i wodne,

  • bardzo często używana jest makronimach np. 4business, 4you,

  • wykorzystywana jest do zapisu liczb w systemach: ósemkowym, dziesiętnym, dwunastkowym, szesnastkowym i we wszystkich jej zapis to 4),

  • jest najmniejsza liczbą złożoną,

2020 da się zapisać za pomocą sumy potęg, w których wykładnik lub podstawa jest równa 4.

2020= 14 + 24 + 34 + 40 + 54 + 64

Cyfra 4 – oznacza bezpieczeństwo, rzetelną pracę i mocne fundamenty.

Może to właśnie 2020 rok zmotywuje nas do nauki matematyki i nie tylko.

A tak przy okazji okazuje się że powiększanie naszej wiedzy niekoniecznie musi nam spędzać sen z oczu. Zauważmy, że jeśli swoją wiedzę będziemy codziennie powiększać tylko o 1 %, to po roku

1,01365 = 37,8

możemy spodziewać się prawie 38-krotny przyrost wiedzy!

Zatem może warto co dziennie rozwiązać jedno zadanie, nauczyć się jednego słówka z języka obcego, przeczytać jedną kartkę książki…

Co ciekawe, w przypadku kiedy nasz poziom wiedzy codziennie zmniejszy się tylko o 1 %, to po roku

0,99365 = 0,03

nasz poziom wiedzy dramatycznie zmaleje!

Zastanów się co by było, gdybyś swoją wiedzę co dziennie powiększał tylko o 1 %,

Wystarczy popatrzeć wykres funkcji wykładniczej:

Obliczenia pozostawiam czytelnikowi.

A co gdybyś codziennie pomniejszał ją o 1%? (może lepiej nie wiedzieć)

MDN